Činjenicu da su bajke najpopularnija književna vrsta među decom Uroš Petrović, poznati pisac za decu, iskoristio je za stvaranje nove društvene igre „Bitka za bajkeˮ. Po njegovim rečima, cilj ove igre je preći na viši nivo – odnosno, umesto da deca budu konzumenti bajki, ona postaju njihovi stvaraoci. Na taj način cilj igre je razvijanje mašte, kreativnosti, koncentracije, verbalnih sposobnosti, crtanja, kritičkog mišljenja i samopouzdanja.

„Bitka za bajkeˮ ima više verzija, takozvanih radionica za bajke. To su setovi u okviru kojih se nalazi: mapa, šest likova i knjiga. Gotovo neograničene mogućnosti kreiranja bajku pomoću ovih setova-radionica omogućavaju roditeljima da bolje upoznaju svoju decu, jer će ona deo svojih osećanja i misli pretočiti u bajkovitu priču.