U Opštini Banskog dvora Branku Stevanoviću je dodeljena nagrada "Princ Dečjeg carstva" za životno delo i doprinos dječijem stvaralaštvu.