Književna nagrada POLITIKINOG ZABAVNIKA dodeljuje se najboljim knjigama za mlade objavljene u 2021. godini.

Pravo da konkurišu za nagradu imaju svi čija su dela objavljena između 1. januara i 31. decembra 2021. godine na srpskom jeziku.

Dela mogu da prijavljuju izdavači, strukovna udruženja i pojedinci, uz obavezu da redakciji Politikinog Zabavnika dostave pet primeraka svakog predloženog dela - po jedan za svakog od pet članova žirija.

Knjige dostavite do 31. decembra 2021. godine na adresu Politikin Zabavnik, Cetinjska 1, 11 000 Beograd, sa naznakom Za književnu nagradu.